ALİ AVNİ ÇELEBİ

"Balıkçı" İ
mzalı.
Tuval üzeri yağlı boya.
46x55 cm.