İBRAHİM SAFİ

"Süleymaniye" İmzalı.  Duralit üzeri yağlı boya. 35x45 cm.